Література
UA

В процесі викладання іноземних мов викладачі курсів користуються загальновизнаними методиками Кембриджського та Оксфордського університетів, а також сучасними навчальними посібниками найкращих мовних видавництв США та Європи. В основі цих методик лежить комунікативний метод, який довів свою ефективність.

Ми дотримуємось думки, що для вивчення будь-якої мови, окрім викладача, потрібні книги та посібники, які будуть Вашою особистою опорою в опануванні мови. Обираючи літературу для специфічного курсу, ми орієнтуємось на рівень володіння мовою, а також вік наших студентів. Серед зразків, представлених на сьогоднішній день, ми надаємо перевагу тим, що вирізняються системністю, чіткими та доступними поясненнями, цікавим наповненням та орієнтовані на зв’язок із життям.

Студенти мають можливість безкоштовно користуватися аудіо- та відеотекою, додатковою літературою із нашого фонду. «Перші Київські курси іноземних мов» дотримуються політики моніторингу та постійного оновлення матеріальної бази та навчально-методичних матеріалів, щоб відповідати сучасним вимогам та йти у ногу з часом.