Застосування ігрових методик під час вивчення іноземної мови

Під час вивчення іноземної мови учні зіштовхуються із низкою проблем: втрата мотивації, важкість запам’ятовування матеріалу, страх помилитись, відсутність зв’язку здобутих знань із реальним життям.

Ефективним способом подолання цих проблем є використання під час заняття ігрових методик.

Під час гри інформація запам’ятовується легко та несвідомо, невимушена обстановка дозволяє опрацювати значні об’єми інформації із порівняно меншими зусиллями. Елементи гри дозволяють зробити процес запамятовування та повторення інформації значно ефективнішим. Рухливі ігри дозволяють чередувати види діяльності, розрядити обстановку.

Досвід викладачів «Перших Київських курсів іноземних мов» показує, що гра дозволяє підтримувати в учнях інтерес до вивчення мови, допомагає їм не втратити мотивацію. Окрім того, ігри заохочують до творчого мислення, нівелюють страх перед висловленням власної думки.

Правильно організована гра уможливлює знайомство з іншомовним середовищем, усвідомлення застосування тих чи інших лексичних та граматичних зразків на практиці, відповідно до ситуації чи комунікативних потреб.

Проте застосування на заняттях ігор може бути ризикованим, оскільки, за умови неправильного підходу, може перетворити заняття на хаос. Щоб ігрова дільність під час заняття приносила бажані результати, викладачі  «Перших Київських курсів іноземних мов» чітко продумують етапи гри, роз’яснюють учням її мету та очікуваний кінцевий результат, контролюють, спрямовують та оцінюють їх дії.

Головним завданням викладачів  «Перших Київських курсів іноземних мов» є зробити так, щоб процес засвоєння знань був не тільки ефективним, а й цікавим та позитивним досвідом для наших учнів.

Мар’ясова Анна
м. Хмельницький