Вивчення іноземних мов та візуалізація

Поняття технології візуалізації навчальної інформації уже давно перестало бути новинкою на просторах педагогіки. Однак, реалії життя стимулюють та підтримують перманентний пошук нових методів навчання та ефективних способів вивчення іноземних мов. А тому сьогодні, розрізняємо такі поняття як «когнітивна графіка», до якої відносяться статичні зображення пізнавального характеру, та «когнітивна візуалізація», де зображення є динамічними і навіть інтерактивними.

Серед викладачів іноземних мов часто зустрічаються, так звані, псевдо вчителі, які на повний голос заявляють, що використання візуалізації на уроці іноземної мови вимагає неабиякої підготовки: створити безліч матеріалів, добре «підкуватися» у психології, вирішити питання з технікою, а тому використовувати цю технологію вони не можуть. В результаті, вони відправляють в тартар не лише прекрасну можливість для себе – викладати краще та цікавіше, але й можливість студентів вивчати іноземні мови швидше та ефективніше. Небажання впроваджувати візуалізацію в процес вивчення англійської, німецької, польської чи будь-якої іншої мови, – це не що інше, як лінь та відсутність любові до справи, якою займаєшся.

Та є і хороша новина – викладачі «Перших Київських курсів іноземних мов» не шукають виправдань та відмовок, а використовують технологію когнітивної візуалізації як невід’ємну частину навчання іноземних мов. І йдеться не про банальні флеш-картки, а про візуалізацію фонетики та граматики, візуалізацію пісень, текстів, та ін. У нас давно оцінили всі переваги, які дає візуалізація в процесі викладання та вивчення іноземної мови. Серед них:

лаконічність та ущільнення навчальної інформації;

простота її представлення;

точність відтворення як цілісної інформації так і окремих її елементів;

акцентування на головному;

прискореність навчання, та багато інших не менш важливих плюсів.

Візуалізація також може застосовуватись до різних категорій учнів, незалежно від віку чи рівня володіння іноземною мовою, а безліч моделей даної технології, як наприклад: продуктивна, логічна та фреймова модель, модель семантичної сітки, інтелект-карта та інші, дарують викладачу бездонне джерело можливостей урізноманітнити та інтенсифікувати процес вивчення іноземних мов.

Численні дослідження ефективності застосування технології візуалізації, зокрема і викладачами «Перших Київських курсів іноземних мов» в місті Івано-Франківську, показали підвищення пізнавальної активності студентів. Виконуючи далеко не одну ілюстративну функцію в процесі вивчення іноземних мов, візуалізація підвищує його ефективність й результативність, а також робить можливим швидке вивчення іноземної мови.