Семінар школярик
UA

Перші кроки в житті дитина робить за допомогою своїх близьких, а перші кроки в навчанні допомагають зробити, крім батьків, інші дорослі – вихователі дитячих закладів, психологи, логопеди.
Перехід дитини до школи – це дуже важливий момент в її житті, до нього їй, звичайно, потрібно ретельно готуватись. 
Тож пропоную згадати, що собою являє поняття "готовність дитини до школи".

Отже готовність складається з таких компонентів:
                       Фізіологічна;
                       Інтелектуальна;
                       Соціальна;
                       Емоційно-вольова;
                       Мотиваційна.

1. Фізіологічна готовність – передбачає достатній рівень дозрівання організму дитини, стан її здоров'я.
2. Інтелектуальна готовність – володіння дитиною певним запасом знань, визначених базовим компонентом дошкільної освіти України та чинних навчальних програм, а також рівень розвитку процесів завдяки яким дитина пізнає світ; мислення, увага, пам'ять, сприймання, уява.
3. Емоційно-вольова готовність – охоплює достатній розвиток волі, послаблення імпульсивних реакцій, вміння керувати своїми емоціями. Емоційно-вольова готовність вважається сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, докладати зусилля для її реалізації, долати перешкоди, виконувати нецікаву але корисну роботу.
4. Соціальна готовність – містить сформованість у дитини якостей, завдяки яким вона може спілкуватися з іншими дітьми, вчителькою. Це і бажання спілкування, і вміння встановлювати  відносини з однолітками і дорослими, вміння поступатися, підкорятися інтересам дитячої групи, поважати інших людей.
5. Мотиваційна готовність – сформована, якщо в дитини є бажання ходити до школи, прагнення здобувати знання, дізнаватися нове, цікаве, виконувати нову соціальну роль школяра.
Підсумовуючи усе вище сказане можна зазначити, що лише та дитина, яка успішно опанувала всі ці 5 компонентів, може вважатися психологічно готовою до школи. А зробити вона це може під час щоденного побутового спілкування, а також під час спеціальних ігрових занять, які пропонує і наш заклад також.
В умовах приватного навчально-розвивального центру  напрям на підготовку до школи є взагалі дуже важливим, і на це є кілька причин, а саме:
1. Підготовка до школи як для батьків, так і для дітей – це не розваги, а необхідність;
2. Сильна мотивація батьків (до відвідування занять з підготовки до школи). Адже вони з радістю водять дітей на заняття де в групах мало учасників та використовуються інноваційні методи навчання;
3. Яскраво виражений результат від занять, адже діти старшого дошкільного віку сприйнятливіші до навчання і ефект від відвідування занять очевидний швидше, ніж у дітей молодшого віку.
Що ж очікують батьки від курсу "Підготовка до школи" – швидкий результат, який забезпечують два основні складники:
1. Сфокусованість занять на окремих базових компонентах дошкільної освіти та програмою підготовки до школи, а саме: розвиток мовлення, грамота, ознайомлення з навколишнім світом, підготовка до навчання письма, логіко-математичний розвиток.
2. Орієнтація на запити батьків. Основна мета, з якою батьки приходять на курс "Підготовка до школи" звучить так: "Навчіть дитину читати".
Забезпечення результативності і затребуваності занять з курсу "Підготовка до школи" в основному залежить від компетентності, майстерності педагогів.
І саме для підвищення майстерності наших викладачів «Школярик» відчиняє свої двері для всіх зацікавлених колег. Так, 23.06.2017 року проведено черговий навчально-методичний семінар-практикум «Готовність дітей дошкільного віку до щколи: ефективні шляхи вирішення проблеми». У роботі семінару взяли участь понад 20 вихователів, методистів з чотирьох регіонів України. Ми і на далі відкриті до спілкування та навчання з усіма охочими та небайдужими. 

Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик
Семінар школярик