Семiнар на тему: «Методи виходу iз складних педагогiчних ситуацiй пiд час навчального процесу»

З нагоди святкування другої річниці “Центру дошкільного навчання “ШКОЛЯРИК” в м. Івано-Франківськ на базі «Перших Київських курсів іноземних мов» відбувся регіональний семінар на тему: «Методи виходу із складних педагогічних ситуацій під час навчального процесу». Під час семінару педагоги обмінювалися досвідом відносно специфіки роботи з дошкільнятами.

Протягом семінару педагоги відзначили великий вплив виховного процесу на розвиток дитини та формування її особистості, який повинен завжди носити цілеспрямований і організований характер. Ефективність виховання залежить від готовності дитини до педагогічного впливу (з урахуванням впливу спадковості і середовища) і її активності. Саме активність дитини є запорукою формування різних видів її діяльності: пізнавальної, предметної, ігрової, трудової, художньої, навчальної, мовленнєвої. Активна позиція дитини в діяльності робить її суб’єктом виховання, що і дозволяє розглядати діяльність як засіб виховання та розвитку дитини. Для того щоб дитина опанувала всіма компонентами діяльності, їй необхідна допомога педагога.